مخترع سوئیسی Max Rheiner، از سیستم واقعیت مجازی Birdly خود را پرده برداری کرد، این سیستم به گونه ای طراحی شده تا برای کاربران حس پرواز واقعی با استفاده از تکنولوژی جدید VR را به ارمغان بیاورد که قرار است در سال آینده با راه اندازی دستگاه هایی مانند Oculus Rift، PlayStation VR و HTC Vive به زندگی ما وارد شود.

Birdly به عنوان یک نام برای یک هدف ساخته شده است و اینکه کاربران بتوانند از حس پرواز با پوشیدن یک هدست واقعیت مجازی لذت ببرند. ویدیوی زیر را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم جدید VR مشاهده کنید.

برای استفاده از Birdly، کاربران هدست VR را پوشیده و بر روی یک میز با پلت فرم متحرک به روی شکم خوابیده و دست خود را به حالت یک پرنده در حال پرواز قرار می دهد. نیروی بازخورد پلت فرم در زیر دست و بازو مانند بال عمل می کند، به کاربر اجازه می دهد که پرواز خود را کنترل کند، همچنین مقاومت در برابر باد شبیه سازی شده را نیز تجربه می کند. فن نصب شده در جلو باعث ورزش هوا در زوایه مناسب می شود، که توهم لمس پرواز را بیشتر می کند.