این وب سایت فایل های اسکن شده از متون کتاب ها یا فایلهای PDF را گرفته و متن آن را به شما می دهد. در واقع یک نرم افزار OCR (Optical Character Recognition) آنلاین است، این سرویس کاملا رایگان بوده و در اختیار کاربران است و نیازی به ثبت نام و کارهای دیگری نیست، سرویس OCR با 8 نوع فرمت فایل کار می کند و 30 زبان مختلف را هم پشتیبانی می کند، یعنی اگر تصویر اسکن شده ما به زبانی غیر انگلیسی هم باشد می تواند آن را تشخیص دهد البته زبان فارسی بین زبانهای موجود وجود ندارد.

تبدیل تصاویر به متن با سرویس آنلاین Free-ocr.com

برای تبدیل تصویر به متن بدون اشتباه و به صورت دقیق نیاز است که کیفیت تصویر مناسبی داشته باشیم و پس زمینه عکس مقداری روشن باشد و بتوان آن را از نوشته به خوبی جدا کرد، در غیر اینصورت مثل سایر نرم افزارهای OCR خروجی متن ما با اشکال همراه خواهد بود.

این وب سایت چون یک وب سایت رایگان و یک سرویس Free است و تبلیغی هم در صفحات سایت قرار نمی دهد برای کسب درآمد خود شبیه سایر وب سایت های Free دیگر از Donate استفاده می کند و اگر شما هم این سرویس را مناسب دیدید می توانید به آن کمک کنید.