بنا به گزارشات IHS Technology تا پایان سال 2015، تقریبا 8.1 میلیارد دستگاه متصل به اینترنت در سراسر جهان وجود داشتند. این دستگاهها شامل گوشی های هوشمند، تبلت ها، کامپیوترهای شخصی، دستگاههای تلویزیون، و دستگاههای متصل به تلویزیون مانند Apple TV و Chromecast و دستگاههای صوتی هستند. به طور میانگین در سراسر جهان، تقریبا چهار دستگاه متصل به اینترنت در هر خانه قرار دارد.

بدون شک گوشی های هوشمند بیشترین آمار را به خود اختصاص داده، و بعد از آن تبلت ها و رایانه های شخصی در مکان های بعدی جای گرفتند. سال به سال، تعداد گوشی های هوشمند افزایش پیدا می کند و تقریبا هرسال نیم میلیارد گوشی جدید وارد بازار می شود؛ و تخمین زده شده در سال 2020 تعداد آنها به 10 میلیون خواهد رسید.
گسترش نقاط رسانه ای فعال در زمینه های مانند مصرف رسانه ها، تولید رسانه، زیرساخت های پهنای باند و کسب  کار خود از طریق مدیریت شبکه و تبعیض گرافیک کاربرد دارند.