به نظر می رسد که سایت یوتیوب به مدت چندین دقیقه برای برخی از کاربران از کار افتاده است. هنوز مشخص نیست که دلیل این اتفاق چه چیزی بوده، اما ممکن است مربوط به سرورهای خاصی باشد که در هند قرار دارند.
این اولین باری است که یوتیوب از زمان شروع به کار خود دچار چنین مشکلی شده است، اما این کپانی قول داده که از این به بعد این مشکل تکرار نشود و همه چیز به خوبی پیش رود.