حتی اگر بسیار پرمشغله هستید باز هم نباید از تناسب اندام و سلامتی خود غافل شوید. تمرینات زیر به شما کمک می کند یک ورزش چند دقیقه ای در طول روز انجام دهید و یا حداقل پس از یک روز پر از تنش کاری به بدن تان استراحت کافی را دهید. در محل کار هم می توانید این تمرینات را تنها با استفاده از صندلی اداری خود انجام دهید.
شاید با بسیاری از این تمرینات آشنایی داشته باشید. برای مثال از لحاظ فنی هر بار که از روی صندلی بلند می شوید حرکت اسکات را انجام می دهید، اما هدف این است که این حرکت را آهسته تر و به صورت عمدی انجام دهید. منقبض کردن و فشردن سینه هم می تواند تاثیرگذار باشد زیرا بدین ترتیب با انقباضات ایزومتریک بر روی عضلات قفسه سینه خود کار کرده اید.
در محل کار سعی کنید هر وقت زمان استراحت داشتید این تمرین ها را انجام دهید. اگر فکر می کنید انجام این کار برای همکارانتان عجیب و غریب به نظر می رسد از یک اتاق خالی یا راه پله برای انجام آنها استفاده کنید.