یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم با ساعت های هوشمند دارند، صفحه نمایش کوچک این ساعت ها است. اگر ما واقعا در سطح کلان به صورت تکنیکی به این مشکل نگاه کنیم، استفاده از صفحه نمایش ساعت های هوشمند با انگشتان دست مانند تلاش برای نوشتن حروف با یک سنگ بزرگ بر روی زمین است.

برای حل این مشکل یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه Carnegie Mellon یک راه حل منحصربفرد ارائه داده و سعی دارد با تبدیل پوست مچ دست به صفحه نمایش، این میدان دید را افزایش دهد. SkinTrack این کار را با کمک یک حلقه خارجی با فرکانس بالا از انگشت دست مقابل و یک مچ بند هوشمند که می تواند حرکات انگشت را با حلقه ردیابی کند، انجام می دهد.

در واقع برای تبدیل پوست دست به صفحه نمایش، از یک حلقه سیگنال خارجی که بر روی انگشت دست مخالف قرار گرفته، استفاده می شود. برای گرفتن سیگنال از حلقه سیگنال خارجی، یک باند سنجش هوشمند توسط ساعت هوشمند پوشیده شده است.

پس از دست زدن به پوست، حلقه انگشت دست مقابل یک سیگنال با فرکانس بالا در سراسر طول و عرض بازو می فرستد، و بدین صورت طول و عرض منطقه کار اضافی را محاسبه می کند.

از سوی دیگر این دست بند هوشمند جنبش و حرکت انگشت با حلقه را ردیابی می کند.

همچنین با استفاده از SkinTrack، می توانید از برنامه هایی خارج از ساعت استفاده کنید و کارها را بر روی مچ دست خود انجام دهید. متاسفانه، این بند مچی  به این زودی در دسترس قرار نخواهد گرفت. با این حال، چنین ایده هایی می تواند به کمپانی های سازنده ساعت هوشمند کمک کند تعاملات خود را بهبود بخشند.