به تازگی Pavel و Ian در Versailles فرانسه، یک برش دهنده بطری های پلاستیکی بسیار منحصربفرد ساخته اند که می تواند برای بازیافت بطری های نوشیدنی پلاستیکی قدیمی و تبدیل آسان آنها به یک ریسمان دستی مورد استفاده قرار بگیرد.
بازیافت بطری های پلاستیکی با استفاده از برش دهنده بطری

این برش دهنده باطری های پلاستیکی از چوب و استیل ساخته شده و در وب سایت Kickstarter موجود است. در ویدیوی زیر می بینید که چگونه این ابزار منحصربفرد به سادگی می تواند یک بطری پلاستیکی نوشیدنی را تبدیل به یک ریسمان مفید بکند، که می تواند برای کاربردهای خاصی مورد استفاده قرار بگیرد.

تعداد بطری های پلاستیکی که روزانه استفاده می شود و دور انداخته می شوند بسیار قابل توجه است. با این محصول جدید می توان از این بطری های پلاستیکی استفاده کرد و آنها را بازیافت کرد. این امر از دیدگاه زیست محیطی هم مشکلات متعددی را به دنبال دارد. حتی زمانی که برای بازیافت ارسال می شوند، حمل و نقل و جادادن موثر این حجم از بطری های پلاستیکی خود یک چالش محسوب می شود.

طناب های پلاستیکی ساخته شده از این بازیافت می تواند برای اهداف DYI و دستی، کاربردهای خلاق و هنر و صنایع دستی، بکسل خودرو و... مورد استفاده قرار بگیرد و در زمینه های زیادی مفید واقع شوند.