یک هنرمند ترکیه ای به نام Said Dagdeviren که هرچند وقت یکبار آثار هنری زیبایی با یک مضمون پیام منتشر می کند، در آخرین مجموعه خود با نام  Double Exposure، انیمیشن هایی زیبا با استفاده از سایه حیوانات و فعالیت های انسانی ایجاد کرده که در حال تخریب زیستگاه حیوانات هستند.
او می گوید دلیل من از ساخت این انیمیشن ها احساسم در مورد سیاره ای است که بر روی آن زندگی می کنیم. انسان ها بسیار خودخواه هستند و دوست ندارند این تصاویر را ببینند. از سوی دیگر حیوانات نیز نمی توانند صحبت کنند و بگویند چه مقدار صدمه می بینند. شاید دیدن این تصاویر دل انسان ها را به رحم آورد و متوجه شوند که ما در این دنیا تنها نیستیم و همه به هم متصل هستیم.
در زیر می بینید که چگونه انسان ها زیستگاه حیوانات را تخریب می کنند....
و این تصاویر هم زیستگاه طبیعی است که حیوانات لازم دارند.....