ناسا اعلام کرد سال 2015 به عنوان گرمترین سال، از سال 1880 که میزان گرمای سالانه زمین ثبت می شود تاکنون، شناخته شد. یک انیمیشن 30 ثانیه ای ساخته شده که روند گرم شدن کره زمین در 135 سال گذشته را با اندازه گیری دما های مختلف، به نمایش می کشد.

گزارش ناسا نشان می دهد که از اواخر قرن نوزدهم دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای باعث شده است که دمای هوا نزدیک به 2 درجه فارنهایت افزایش داشته باشد.

طبق رکوردهایی که از سال 1880 تاکنون ثبت شده در سال 2015 با بیشترین افزایش دما روبرو بوده ایم.