همه ما می دانیم که بیشتر سلول های خورشیدی نیاز به گرفتن نور مستقیم خورشید دارند. حتی سلول های خورشیدی که در داخل خانه به کار برده می شوند، برای تولید برق از منابع نور مصنوعی کمک می گیرند. به تازگی محققان بریتانیایی با تقلید از پروانه ها یک فن آوری جدید و غیرمعمول برای تامین انرژی این سلول ها در داخل خانه پیدا کرده اند. این محققان یک ماده مبتنی بر گرافن ساخته اند که همانند چشم های پروانه امواج الکترومغناطیسی را در تله می اندازد و آن را تبدیل به یکی از مواد جاذب انرژی می کند. این فن آوری جدید با دارا بودن آنتن مناسب نه تنها می تواند انرژی را از خورشید جذب کند، بلکه از هر دستگاهی که امواج مایکرویوو یا رادیویی ساطع می کند هم می تواند انرژی خود را دریافت کند.

چالش مطرح شده در این فن آوری مربوط به تله انداختن تمام این انرژی در یک مکان است. زیرا آنتن های لازم( که الکترومغناطیس را به برق مصرفی تبدیل می کنند) به خوبی توسعه نیافته اند. با این حال این فن آوری جدید شروعی برای آینده انرژی سبز است.