همه شما تاکنون با گربه ها روبرو شده اید و می دانید که به صورت دزدکی به شما نگاه می کنند. در تصویر زیر که توسط jmankruse در Reddit  آپلود شده، هم یکی از این گربه ها وجود دارد که شاید در نگاه اول آن را پیدا نکنید.
بیشتر دقت کنید. چه مدت طول کشید تا گربه را در تصویر پیدا کنید؟