آیا تایپ کردن احساس ما در مورد کلمات خاص را تحت تاثیر قرار می دهد؟ این موضوع با نام QWERTY Effect یا اثر حروف الفبا شناخته شده و با توجه به نتایج مطالعات محققان آلمانی، باعث می شود ما یک واکنش احساسی به سمت کلمات خاص داشته باشیم.

کیبوردهای الفبایی موثر نیستند، زیرا به صورت ناکارآمد طراحی شده اند. در واقع طراحان برخی حرف های جفت را در سمت چپ برای کند کردن روند تایپ به منظور جلوگیری از گیر کردن کلید در کیبوردهای قدیمی از مد افتاده قرار داده اند. این شیوه می تواند راه خود را به ضمیر ناخودآگاه ما پیدا کند، و باعث شود ما از کلماتی که نیاز به تایپ از سمت چپ بیشتری دارند بدمان بیاید. البته در کیبوردهای مدرن این مشکلات مکانیکی وجود ندارد، و طرح بندی کیبوردهای امروزی بسیار کارآمدتر شده است.

محققان معتقدند این ناکارآمدی ممکن است بر روی احساس ما از کلماتی که در سمت راست و چپ قرار دارند اثر بگذارد. علت QWERTY Effect براین است که بیشتر مردم بسته به آسان یا سخت بودن تایپ یک ارتباط عاطفی با کلمات برقرار می کنند و کلماتی که دارای حروفی از سمت راست کیبورد هستند غالبا مثبت تر دیده می شوند.

 

در مطالعات قبلی که در Psychonomic Bulletin and Review منشر شده این اثر مورد بررسی قرار گرفته و حتی از سخنرانان انگلیسی، اسپانیایی، هلندی برای رای دادن به کلمات استفاده کرد. این مطالعه هم نشان داد کلماتی که از حروف سمت راست استفاده می کنند موفق هستند. در این مطالعه حتی تفاوت تایپ کردن کلماتی مانند pleek و ploke بررسی شد.
محققان این مطالعه خاطر نشان کردند که مردم برای نامگذاری محصولات جدید، و برندهای تجاری مسئول هستند و کمپانی ها می توانند با در نظر گرفتن این اثر و انتخاب نام هایی با حروف راست به مزایای بالقوه ای دست بیابند

آخرین مطالعه توسط دیوید گارسیا در موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس و مارکوس استروهمایر در موسسه Leibniz علوم اجتماعی هم به نتایج مشابهی دست یافت: هرچه یک کلمه به راحتی تایپ شود، مردم بیشتر از آن کلمه نفع می برند. البته این مطالعه، بیشتر بر روی محصولات شناخته شده، مانند کتاب، فیلم، و وب سایت متمرکز است. نتایج این مطالعات نشان می دهد محصولاتی که دارای حروف سمت راست بیشتری هستند به رتبه بندی بالاتری دست یافتند. محققان بعدی می توانند به بررسی همبستگی بین این رابطه بپردازند.