به زودی یکی از شکارچیان باشکوه طبیعت نقش ارزشمندی در زمینه گرفتن پهپاد های خطرناک بازی خواهد کرد. در یک آزمایش جدید، پلیس ملی هلند، شروع به آموزش عقاب ها برای پیشگیری از خطر پهپاد های مزاحم کرده است.

شکار پهپاد توسط عقاب

با همکاری شرکت های آموزش Guard، پلیس هلند از عقاب برای شناسایی پهپاد های خطرناک استفاده کرد. این پرنده به سمت طعمه مکانیکی خود پرواز می کند، آن را با چنگال های عظیم خود می قاپد و سپس آن را به یک مکان امن می برد. عقاب یکی از دو روش فیزیکی است که برای گرفتن پهپاد ها استفاده می شود(روش دیگر استقاده از تور امنیتی است). اما استفاده از یک پرنده شکاری آموزش دیده امکان بیشتری به مامورین برای کنترل پهپاد های متخلف می دهد.

اما به راستی چه چیزی باعث شکار موثر پهپاد ها توسط عقاب ها می شود؟

چنگال این عقاب ها دارای چهار انگشت قدرتمند است، که به اندازه کافی برای گرفتن و حمل حیوانات وحشی و پهپاد های سنگین قوی هستند. با اینکه چنگال های عقاب نشکن هستند، روتورهای پهپاد می تواند به پرنده آسیب بزند. سخنگوی نیروی پلیس هلند می گوید که به دنبال راه هایی برای محافظت بهتر عقاب ها در مقابل پهپاد ها هستند.