سوال این است که آیا انسان دارای اراده آزاد هست یا نه؟ که یک منبع بسیار بحث برانگیز، به ویژه بین متخصصان علوم اعصاب و فلاسفه است. یک بررسی جدید با عنوان"انسان در مقابل کامپیوتر" برای بررسی اینکه آیا تصمیم های آگاهانه ما در واقع توسط فرآیند های ناخودآگاه تعیین می شود انجام شده است. فرضیه می گوید که ما فقط فکر می کنیم که در زمان تصمیم گیری اراده آزاد داریم.

محققان در مرکز Charite’s Bernstein برای علوم اعصاب محاسباتی یک الگوی فعالیت مغز به نام" آمادگی بالقوه" را هدف قرار دادند. این الگو برای هر تصمیمی که شما می گیرید مقدم است. فقط بعد از اینکه الگو را دریافت کنید تصمیم می گیرید.

برای بررسی دوباره این یافته ها، محققان از داوطلبان در مقابل کامپیوترهای طراحی شده برای بررسی اینکه آیا افراد بعد از آمادگی بالقوه به حالت ناخود آگاه خواهند رفت، استفاده کردند و نتایج خود را در Poceedings of the National Academy of Sciences به چاپ رسانیدند. به داوطلبان گفته شد که آن ها قرار است یک بازی با کامپیوتر انجام دهند. در طول بازی تصمیم گیری می کنند چه زمانی یک کلید را فشار دهند. کامپیوتر تلاش می کند پیش بینی کند چه موقعی می خواهند دکمه را فشار دهند و سپس یک سیگنال توقف قرار می دهند. اگر داوطلبان به هر صورت تحت فشار قرار گیرند، امتیاز از دست می دهند. و اگر موفق به فشردن دکمه بدون اینکه پیش بینی شده باشد شوند، امتیاز را به دست می آورند.

اما در این بازی تقلب شده است. در حالی که افراد بازی می کنند، کلاه EEG (نوارمغز) طراحی شده به سر دارند، که به کامپیوتر امکان خواندن امواج مغزی آن ها را می دهد. محققان، کامپیوتر را برای تشخیص آمادگی بالقوه برنامه نویسی کردند، که فقط در آخرین لحظه قبل از تصمیم گیری رخ می دهد.

کامپیوتر درست قبل از اینکه یک فرد حرکت کند متوجه این الگو می شود. اگر افراد در حالت تصمیم گیری ناخودآگاه باشند، فقط فکر می کنند که آگاهانه تصمیم می گیرند، در واقعیت نخواهند توانست"مانع" انتخاب از پیش تعیین شده خود برای حرکت شوند و هر بار کامپیوتر برنده خواهد شد.

اما کامپیوتر همیشه برنده نیست. افراد در برخی زمان ها کنترل آگاهانه بر روی فعالیت های خود حتی در حالت آمادگی بالقوه دارند. اگر افراد سیگنال توقف را کمتر از 200 میلی ثانیه قبل از" شروع به حرکت" ببینند، آن ها به کامپیوتر می بازند.

با این حال اگر شما به برآورد اراده آزاد دانشمندان معتقد باشید این نشان می دهد که حالت "آمادگی بالقوه" بر مغز ما حکمرانی نمی کند. ما می توانیم آگاهانه تصمیمات ناگهانی بگیریم که به طور ناخوداگاه ما را آماده حرکت می کند. شما چه فکری می کنید؟ آیا این یک آزمایش کامپیوتری برای اراده آزاد است؟ یا فقط غیرارادی است؟ یا کاملا چیز دیگری است؟